Home » Tin tức » Cách lấy số đo và size

Cách lấy số đo và size

ThienHoangCo – Hướng dẫn cách lấy số đo và size quần áo đồng phục

Nếu bạn không có thời gian để đo, bạn chỉ cần cho chúng tôi CHIỀU CAO và CÂN NẶNG chúng tôi vẫn may được giống như bạn mua quần áo theo size, sai số không đáng kể.

Hướng dẫn cách lấy số đo và size quần áo đồng phục

Hướng dẫn cách lấy số đo và size quần áo đồng phục

Hướng dẫn cách lấy số đo và size quần áo đồng phục

Hướng dẫn cách lấy số đo và size quần áo đồng phục

Hướng dẫn cách lấy số đo và size quần áo đồng phục

Hướng dẫn cách lấy số đo và size quần áo đồng phục

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top